February 28, 2022 1 min read


 

Dear quý Seller, 

Bắt đầu từ 10/03/2022, Printway sẽ thực hiện điều chỉnh giá base cost và shipping fee của các sản phẩm được sản xuất tại thị trường Việt Nam, US, EU và AU. Nguyên nhân chính của lần điều chỉnh giá này là do sự gia tăng của chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển và lạm phát tại một số thị trường. Cụ thể, mức giá điều chỉnh sẽ như sau:


Xưởng Việt Nam:

Xưởng AU:

  • Điều chỉnh phí vận chuyển cho các sản phẩm từ Australia sang New Zealand

Xưởng EU, US:

  • Tăng giá base cost và shipping fee của các sản phẩm 

Giá base cost và shipping fee mới đã được cập nhật toàn bộ trên bảng giá (tại đây) giá trên Website App sẽ được điều chỉnh trước 10/03. Seller có thể tham khảo để điều chỉnh giá cho phù hợp cho các camp sắp tới!

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần giải đáp,  seller vui lòng liên hệ Printway Support Team để được hỗ trợ kịp thời!

Thân mến!

Printway Team

Hạnh Hoàng
Hạnh Hoàng


Leave a comment