September 07, 2022 1 min read

Dear quý khách hàng,

Do có sự bổ sung về varian ống hút cho 02 sản phẩm Tumbler: 20oz stainless và 20oz skinny nên Printway có thực hiện thay đổi SKU cho hai sản phẩm này như sau:

📌 Thay đổi SKU 
PW-VPO -> PW-VPOST 
PW-SGTT -> PW - SGTTST

20 OZ Stainless Steel Tumbler
-PW26-VPOST-20OZ-NOSTRAW
-PW26-VPOST-20OZ-WITHSTRAW

20 OZ Skinny Tumbler
-PW26-SGTTST-20OZ-WITHSTRAW
-PW26-SGTTST-20OZ-NOSTRAW  

📌 Set ống hút sẽ bao gồm: 01 ống hút kim loại + 01 cọ rửa ống hút + 01 túi đựng và 01 cọ rửa Tumbler.

📌  Thời gian dừng sử dụng SKU cũ là ngày 10/9/2022

Printway thông báo những thay đổi này để sellers chủ động điều chỉnh thông tin khi lên đơn hàng. Mọi thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ với đội ngũ support để được hỗ trợ kịp thời!

Trân trọng,
Printway team
Hạnh Hoàng
Hạnh Hoàng


Leave a comment