September 23, 2022 1 min read


️🎉 Printway vui mừng thông báo, kể từ nay khách hàng đã có thể lựa chọn Printway khi fulfill đơn hàng trên hệ thống Sellerwix.

Sellerwix là hệ thống “All – In – One Order Fulfillment Management system” giúp seller tự động hóa việc quản lý data/order/store nhằm tối ưu quy trình kinh doanh trên Marketplace như Amazon – Etsy – eBay.

-Seller có thể tối ưu hóa, tự động hóa các quy trình cùng các tính năng như Auto Get Tracking, Auto get order,.. mà không phải nhập tay
-Seller dễ dàng quản lý tập trung mọi order trên một Dashboard toàn diện
-Kiểm tra dễ dàng khi đơn hàng có thể filter quản lý theo từng nhu cầu sử dụng

📍Tham khảo thêm chương trình hợp tác của chúng tôi tại: https://bit.ly/3R5avQ1

👉Tối ưu doanh thu bán hàng cùng Printway và Sellerwix ngay hôm nay!!!

Hạnh Hoàng
Hạnh Hoàng


Leave a comment