December 26, 2022 4 min read

Đối với những ngày bán hàng quan trọng, như Thứ Hai Điện tử hoặc Ngày của Mẹ, Etsy thường tổ chức các sự kiện bán hàng trên toàn trang web. Bất kỳ người bán Etsy nào cũng có thể tham gia vào các sự kiện bán hàng này.

Để tham gia, hãy thiết lập một chương trình giảm giá trong cửa hàng của bạn trong những ngày diễn ra sự kiện bán hàng trên toàn trang web.

dang ky ban hang etsy

Để thiết lập bán hàng:

 1. TrênEtsy.com, đi tới mục Shop manager .
 2. Chuyển đến mục Marketing .
 3. Chuyển đến Sales and Marketing.
 4. Chọn Ưu đãi đặc biệt mới .
 5. Chọn Run a sale.
 6. Chọn các tùy chọn tương ứng với sự kiện bán hàng trên toàn trang web.

Nếu bạn tham gia vào một sự kiện bán hàng trên toàn Etsy, cửa hàng của bạn có thể được giới thiệu trong tài liệu tiếp thị của Etsy và có thể được đưa vào kết quả tìm kiếm liên quan đến bán hàng. 

Để đủ điều kiện đưa vào các tính năng của Etsy cho một sự kiện bán hàng, bạn phải phù hợp với tiêu chí bán hàng, thường bao gồm việc cung cấp loại giảm giá và loại giảm giá cụ thể. Nói chung, bạn sẽ được thông báo trước về các sự kiện bán hàng trên toàn trang web thông qua Shop manager dashboard của mình.

Tôi vẫn có thể tham gia vào sự kiện bán hàng nếu nó đang diễn ra chứ?

Bạn có thể tham gia bán hàng trên toàn trang web ngay cả khi nó đã bắt đầu. Thiết lập chương trình giảm giá của bạn bằng cách sử dụng các bước hưỡng dẫn trên trước khi chương trình giảm giá trên toàn trang web kết thúc để tham gia.

Tôi nên đặt tên cho giao dịch bán hàng của mình là gì?

Ngoài sự kiện bán hàng của Etsy, vui lòng đặt tên cho đợt giảm giá của bạn bất cứ điều gì bạn muốn. Sau khi bạn tạo chương trình giảm giá, các mặt hàng của bạn sẽ tự động được bán trong khoảng thời gian bạn đã chỉ định và người mua sẽ không cần mã để được giảm giá. Tên chương trình giảm giá dành cho mục đích theo dõi của riêng bạn và không hiển thị cho người mua.

Tôi phải duy trì việc bán hàng trong bao lâu? Tôi có thể tạm dừng bán hàng bất cứ lúc nào không?

Etsy khuyến khích bạn duy trì hoạt động giảm giá của mình trong toàn bộ đợt giảm giá trên toàn trang web. Bạn có thể kết thúc chương trình giảm giá sớm bất cứ lúc nào, nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể bỏ lỡ một số lưu lượng truy cập vào dịp lễ!

Tôi muốn thay đổi mức giảm giá mà tôi đang cung cấp hoặc kết thúc đợt giảm giá sớm

Để thay đổi chiết khấu mà bạn đang cung cấp, bạn có thể kết thúc sớm đợt giảm giá hiện tại và tạo đợt giảm giá mới với tiêu chí sự kiện bán hàng trên toàn trang web.

Để kết thúc đợt giảm giá sớm:

 1. Từ trangSales and Coupon của bạn, hãy chuyển đếnSee detail and manage.
 2. ChọnEnd sale earlyở cuối trang.

Nếu bạn muốn thay đổi chiết khấu của mình, hãy bắt đầu đợt giảm giá mới bằng cách sử dụng các bước ở đầu bài viết này và chọn chiết khấu mới. Để đủ điều kiện tham gia sự kiện bán hàng trên toàn trang web, hãy chọn giảm giá mới nằm trong tiêu chí giảm giá.

Làm cách nào để Etsy chọn mục nào được giới thiệu?

Những phẩm chất mà nhóm Bán hàng của Etsy tìm kiếm ở một cửa hàng nổi bật bao gồm:

 • Hình ảnh tối ưu
 • Các mặt hàng độc đáo
 • Một câu chuyện thương hiệu được xây dựng tố
 • Thương hiệu phát triển tốt

Bằng cách đề cập đến bất kỳ hoặc tất cả các lĩnh vực này, bạn có thể tăng cơ hội được giới thiệu trong một sự kiện bán hàng trên toàn trang web. Để đủ điều kiện đưa vào các tính năng của Etsy cho một sự kiện bán hàng, bạn cũng phải đáp ứng các tiêu chí bán hàng.

Bạn không cần phải nổi bật để hưởng lợi từ việc tham gia sự kiện bán hàng. Hầu hết các mục mà Etsy giới thiệu sẽ liên kết đến một trang hiển thị các mục tương tự như mục nổi bật. Nếu một trong các mặt hàng của bạn có liên quan và có vị trí tốt trong tìm kiếm của Etsy thì mặt hàng đó có thể được hiển thị trong các kết quả đó.

Làm cách nào để biết liệu tôi có được chọn cho một tính năng hay không? 

Không phải lúc nào Etsy cũng có thể thông báo trực tiếp với người bán rằng họ đang được giới thiệu trên nền tảng, vì vậy, tốt nhất là đảm bảo rằng bạn đã đăng ký nhận email từ Etsy để xem liệu bạn có được giới thiệu trong hoạt động tiếp thị của họ hay không. 

Để xem những email bạn đã đăng ký: 

 1. TrênEtsy.com, đi tớimục Your account.
 2. Chuyển đếnAccount Setting .
 3. Chọn tabEmail.
 4. TrongYour Subcriptions, bạn có thể chọn những email để đăng ký. Etsy khuyên bạn nên chọn mọi thứ trong cảmục GENERALFOR SELLERS
 5. ChọnSave Settings.

Nguồn tham khảo: Etsy

Hạnh Hoàng
Hạnh Hoàng


Leave a comment