July 27, 2022 2 min read


Amazon đang phát hành tính năng Xếp hạng tình trạng tài khoản -Account Health Rating (AHR) mới cho người bán trên thị trường bên thứ ba để giúp họ hiểu rõ hơn về trạng thái tổng thể về tình trạng tài khoản bán của họ.

account health amazon

Nguồn: Amazon

Điểm mới của tính năng AHR

 AHR sẽ được hiển thị dưới dạng giá trị điểm (điểm duy nhất) trên thang điểm 0-1000 ngoài định dạng màu cho biết tình trạng tài khoản như xanh lá cây (Healthy), vàng (At risk) và đỏ (Unhealthy).

Cách tiếp cận xếp hạng mới này sẽ cung cấp cho người bán cái nhìn nhanh về tài khoản bán hàng của họ và cũng cho phép họ nhanh chóng khắc phục mọi vi phạm chính sách khiến tài khoản của họ nhận được xếp hạng thấp hơn.

amazon health account

 Nguồn: Amazon

Mục tiêu của Amazon là đơn giản hóa và thay vì cung cấp danh sách các vi phạm chính sách, mô hình AHR mới là điểm tổng thể mà công ty sẽ sử dụng để xác định xem tài khoản có nguy cơ bị tạm ngưng dựa trên các vi phạm chính sách tích lũy hay không.

Người bán sẽ có thể thấy các vi phạm chính sách còn tồn tại tác động tiêu cực như thế nào đếnAccount Health Rating  của họ - bao gồm khả năng xem mức độ nghiêm trọng của từng vi phạm - cho phép người bán tập trung ưu tiên các vấn đề quan trọng nhất trước.

Amazon đã phát hành trangAHR Program PolicyAHR FAQ để giúp người bán hiểu rõ hơn về tính năng mới này. (Lưu ý: các liên kết yêu cầutài khoản người bán Amazon để xem).

Amazon sẽ hỗ trợ người bán duy trì tình trạng tài khoản tốt

Để hỗ trợ người bán với các chính sách của Amazon, công ty có các Chuyên gia về Sức khỏe Tài khoản dành riêng qua điện thoại hoặc email bất cứ lúc nào để trả lời các câu hỏi hoặc cung cấp hướng dẫn để đưa tài khoản bị điểm thấp trở lại đúng tiến độ.

Trongbài đăng trên blog giới thiệu công khai tính năng Xếp hạng tình trạng tài khoản mới -Account Health Rating, Amazon nói rằng đây chỉ là một trong nhiều dịch vụ mới mà họ đang triển khai để cải thiện trải nghiệm tổng thể của người bán.

Công ty có kế hoạch chia sẻ và tung ra các cải tiến bổ sung cho trải nghiệm bán hàng dẫn đến và trongAmazon Accelerate 2022, vào ngày 14-15 tháng 9.

Theo dõi Printway tại Fanpage, Website để được cập nhập thêm các thông tin mới về thị trường thương mại điện tử!


Nguồn: aboutamazon

Hạnh Hoàng
Hạnh Hoàng


Leave a comment